با رای دادگاهی در آمریکا؛
اپل بابت شکایت کارمندانش ۳۰میلیون دلار جریمه می دهد