رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت عنوان کرد
۷ سال فرصت برای نجات از سیاه‌چاله جمعیتی/ پاسخ وزارت بهداشت به منتقدان قانون جوانی جمعیت