رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت عنوان کرد؛
سقوط نرخ باروری در ایران/سهم مادران بالای ۳۵ سال از فرزندآوری