بازگشایی ۵ نماد معاملاتی در بازار بورس و فرابورس ایران