رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی اعلام کرد؛
فراهم‌شدن زیرساخت‌ برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب رتبه‌بندی معلمان