اجرای طرح ماشین ریخته‌گری بیلت در شرکت فولاد سفیددشت