سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش:
آغاز به کار سامانه «رتبه‌بندی معلمان» از امروز