معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم اعلام کرد:
مرکز مستقل قرآن و عترت در ستاد وزارت علوم تشکیل می‌شود