کشف ظروف سفالی هزاره اول پیش از میلاد در روستای انذر طارم