تنها ۲ بانک می‌توانند ماهانه تا سقف ۲.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند