اختصاص ۲۰هزار میلیارد برای خرید هزار و ۵۰۰ آمبولانس