اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد