استفاده از دستگاه‌های سیگنال‌یاب کنکور در امتحانات نهایی