در آستانه بازگشایی مدارس صورت گرفت:
کاهش مدارس کانکسی و تکمیل طرح‌های آموزشی با تلاش دولت و خیرین