رئیس مجلس شورای اسلامی:
رتبه‌بندی معلمان را با خون دل دنبال کردیم/ باید به سمت مدارس مردمی و محلی برویم