اولین گردهمایی علمی«مدافعان حریم خانواده» برگزار می‌شود