علی‌اصغر رضوانی:
ادعای وهابیت درباره حرمت بنای بر قبور، خلاف قرآن و سیره سلف است