حاکمیت سایبری در خارج از کشور
آمریکا لایحه حمایت از رسانه در برابر شرکت های فناوری را تایید کرد