کشف حبابی داغ که در مدار سیاهچاله کهکشان ما می‌چرخد