گوشی های سامسونگ فاقد هر گونه دکمه فیزیکی خواهند شد