مدیرکل سازمان ‌های مردم ‌نهاد و خیرین سلامت خبر داد
مشارکت ۴۰ میلیارد تومانی خیرین و بنگاه‌های اقتصادی در تامین سلامت مراسم اربعین