با ۱۸ پروژه ملی؛
تولید بذر با کیفیت دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی رونق می‌گیرد