قطعنامه پایانی اجتماع بزرگ امت رسول اللّه (ص) در میدان انقلاب