مطالعات نشان می دهد؛
ارتباط دیر خوابیدن با ابتلا به دیابت و بیماری قلبی