استفاده مجدد از لنزهای تماسی احتمال ابتلا به یک عفونت نادر چشم را افزایش می دهد