طهرانچی در مراسم افتتاح اولین مدرسه علوم و معارف اسلامی سعادت:
تربیت اجتماعی نسل جوان در سایه کنکور دچار چالش‌های جدی شده