دبیرکل شورای عالی عتف مطرح کرد:
تلاش برای تبدیل "طرح جوانی جمعیت" به یک طرح کلان ملی