وزیر امور اقتصادی و دارایی:
دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پرداخت حقوق را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند