معاون وزیر آموزش و پرورش:
۲ میلیون دانش‌آموز به سفرهای تربیتی اعزام شدند