سخنگوی وزارت علوم:
ساحت علم و دانش از الفاظ زشت و رکیک به دور است