شکستن خط روند صعودی بورس به سمت پایین/ نیاز به حمایت بنیادی دولت