سخنگوی صنعت آب اعلام کرد:
قطع آب مشترکین بدمصرف‌ در شرایط بحرانی