معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
آغاز المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای از هفته آینده