اختتامیه جشنواره ملی و بین‌المللی «مشکات» برگزار می‌شود