واردات خودرو به طور قطع انجام می‌شود/ تایید شرایط دو شرکت برای واردات خودرو