مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛
مهم‌ترین تغییرات سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی