آیت الله العظمی مظاهری:
آیت الله ناصری یک «عطیه الهی» و «شخصیّت بزرگ» بود