معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع ابلاغ کرد؛
بخشنامه «راهنمای عمل مدیران در تکمیل سامانه در راستای اجرای قانون رتبه بندی معلمان»