کاهش هزینه تولید فرآورده‌های نفتی با سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران