برنامه نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد؛
از نمایش تولیدات فیلمسازان تا آموزش سینمای کوتاه با محوریت ژانر