وزیر علوم در اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها:
اتخاذ نگرشی نوین در نظام سنجش و انگیزش آموزش عالی ضروری است