برگزاری به شیوه الکترونیک و کاغذی؛
آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۵ آبان برگزار می‌شود