شایعه سازی و غوغاسالاری، راهبرد رسانه ای دشمن در فتنه اخیر است