رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد:
آغار ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۲