معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور :
تخلفات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون رسیدگی می‌شود