سه مؤسسة ایرانی در میان برترین‌های رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» قرار گرفت