با ابلاغ بخشنامه ای؛
جزئیات نحوه برگزاری آزمون جامع دانشگاه آزاد اعلام شد