آیین بزرگداشت ۱۳۰ بانوی شهید استان قم در جامعة الزهرا برگزار شد