از سوی رئیس جمهور؛
«تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی ۱۴۰۲ کشور» ابلاغ شد