مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
سرای مهارت‌آموزی در خوابگاه‌های دانشجویی راه‌اندازی می‌شود